تهیه پوشاک برای قدبلندها همیشه امری مشکل بوده. ما با گردآوری مجموعه ای جهت حل این مشکل اینجا آمدیم؛ داستان ما از آنجایی شروع شد که…
در سال های ٨۵-٨۶ پسری بود که قدش به ٢ متر رسید. کالاهای موجود در بازار محدوده ی انتخاب او را بسیار محدود می کرد. طبق منابع رسمی موجود میانگین قد ایرانی ها ١٧۵ سانتیمتر است، به عبارتی ۵ میلیون نفر مانند آن پسر از ١٩٠ سانتیمتر بالاتر هستند و در محدوده انتخاب بازار نمی گنجند (٨/۵ ٪؜ جامعه که تولید عمده به اندازه ی آنها برای کشورهای مبدا صادرات پوشاک به ایران به صرفه نبوده است). در حال حاضر آن پسر در کنار مجموعه “برای دو قدبلند” در تلاش است سبک بهتری از زندگی را جهت حل مشکل قدبلندها فراهم کند و از شما دعوت می کند تا به خانواده ی قدبلندها بپیوندید.

  • ۱۹۹۰
  • ۱۹۹۵
  • ۲۰۰۰
  • ۲۰۱۵